នំប៊ឿក - លីន ដា ( Official Lyrics Video )

0 Просмотры
Издатель
បទ : នំប៊ឿក
ដឹកនាំសម្តែង: Phea ice
និពន្ធទំនុកច្រៀង និង Melody : សុន រដ្ឋា
និពន្ធបទភ្លេង: ឡុង គឹមលាង
សម្រួលតន្រ្តី: ទីណូ (ទូ)
ថតដោយ: Phea ice
កាត់តរូបភាព: Phea ice
ច្រៀងដោយ : លីន ដា
( Official Lyrics Video )
#SundayProduction#Linda#nombuk

Follow Us:
YouTube :
Facebook:

Copyright © Sunday production
Website:
Contact: Sundayproduction@
Категория
Фильмы
Комментариев нет.